Kavita

जयोऽस्तु त

जयोऽस्तु ते   जयोऽस्तु ते! जयोऽस्तु ते! श्री महन्मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहम् यशोयुतां वंदे! गालावरच्या कुसुमी किंवा कुसुमांच्या गाली स्वतंत्रते भगवती तूच जी विलसतसे लाली तू सूर्याचे तेज उदधीचे गांभीर्यही तूची स्वतंत्रते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्ट तेची वंदे त्वामहम् यशोयुतां वंदे!   मोक्ष-मुक्ती ही तुझीच रूपे तूलाच वेदांती स्वतंत्रते भगवती योगिजन परब्रह्म वदती […]

Pahila Paus

Pahila Paus

Kana

  Courtsey : Mr.Chandrashekhar Koranne , Thanx for the contribution.    

Ekach

Courtsey : Mr.Chandrashekhar Koranne , Thanx for the contribution  

Aayushya Asech Jagayache Aste

Thanx “Kalpita” for contributing

Jina

Man – Bahinabai Choudhari (Kavita)